Diagnoza ADHD u dzieci Lublin

Dzieci są pełne energii. Lubią ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Czasami jednak dziecko może wykazywać zbyt dużą nadpobudliwość. W takim przypadku warto wykonać diagnozę ADHD u dzieci Lublin.

Czym jest ADHD u dzieci?

ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej najczęściej diagnozowany jest u dzieci. Cechują go głównie takie objawy jak: nadmierna impulsywność, zaburzenia koncentracji uwagi i nadmierna ruchliwość. Diagnoza ADHD u dzieci Lublin często przeprowadzana jest u dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż w tym okresie zaburzenia te są najczęściej diagnozowane.

Jakie symptomy mogą świadczyć o ADHD u dzieci?

Bardzo często pojęcie ADHD jest nadużywane. Dzieci cechują się wrodzoną ruchliwością. Istnieją jednak pewne sygnały, które świadczą o tym, że warto wykonać diagnozę ADHD u dzieci Lublin.

 1. Szybkie nudzenie się wykonywaną czynnością
  Jeżeli Twoje dziecko podczas wykonywanej aktywności bardzo szybko się nudzi, na przykład: nie potrafi bawić się jedną zabawką przez długi czas, potrzebuje wciąż nowych bodźców to może być to sygnał ostrzegawczy.
 2. Problemy z utrzymaniem uwagi
  Dziecko cierpiące na ADHD cechują także bardzo duże problemy z utrzymaniem uwagi. Jeżeli Twoje dziecko nie potrafi skupić się dłużej na jednej czynności to diagnoza ADHD u dzieci Lublin może być wskazana.
 3. Niekończenie wykonywanej czynności
  ADHD diagnozowane jest u dzieci, które często wykonują wiele czynności na raz i nie kończą żadnej z nich. To bardzo utrudnia prawidłowy rozwój dziecka i codzienne funkcjonowanie.
 4. Ponad przeciętna porywczość
  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci cechuje także częsta porywczość. Jeżeli Twoje dziecko jest bardzo niecierpliwe, bardzo często przeszkadza innym, jest wybuchowe, może świadczyć to o zespole ADHD.

Leczenie i zapobieganie zaburzeń terapią EEG Biofeedback Lublin

Nieleczony zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD u dzieci może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, takich jak np. problemy w nauce i w kontaktach z rówieśnikami, problemy emocjonalne czy trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Terapia 19 kanałowa EEG biofeedback w której specjalizuje się nasza pracownia w Lublinie, może pomóc osobom ze zdiagnozowanym ADHD, poprzez między innymi: poprawę koncentracji i uwagi, pamięci, wzmacniając odporność na stres czy zmniejszając napięcie emocjonalne.

Do terapii 19 kanałowej Biofeedback nie musimy mieć klasycznej diagnostyki wykonywanej w dedykowanych placówkach. Od strony neurofizjologicznej problemy związane z nadpobudliwością oraz inne problemy czy dysfunkcje wynikają z nieprawidłowego przetwarzania informacji w wyspecjalizowanych sieciach mózgowych. System biofeedback jaki stosujemy ma możliwość określenia stopnia rozregulowania danej sieci i to wystarcza aby podjąć decyzję o terapii. Dlatego u nas nie jest potrzebna klasyczna diagnostyka jakiegokolwiek problemu aby podjąć decyzję o tym czy go naprawiać. Jednak jeśli ktoś chce się opierać na standardowych procedurach diagnostycznych, powinien wykonać powyższą diagnostykę przed rozpoczęciem terapii.

Terapia EEG biofeedback niesie ze sobą także szereg innych korzyści dla dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń albo wyślij zapytanie.