Dla kogo jest EEG Biofeedback

EEG Biofeedback Lublin: Skuteczna Terapia Bezpieczna dla Mózgu

EEG Biofeedback to wszechstronna terapia poprawiająca zdrowie. Wykonywana profesjonalnie, jest całkowicie bezpieczna, nie ingeruje w mózg ani nie wpływa negatywnie na samopoczucie. Lekkie zmęczenie i ewentualny ból głowy to zazwyczaj przejściowe efekty, które wskazują że pacjent jest nadmiernie spięty w czasie sesji.

Opieramy się na Nauce: Podstawa Skuteczności

Nasza terapia bazuje na analizie światowych badań prowadzonych od lat 70. Dzięki temu mamy wysoką skuteczność praktyczną, a ponad 90% naszych pacjentów jest bardzo zadowolonych z osiąganych wyników.

Badania Świata Nauki

Istnieje ogromna ilość badań mózgu wykonanych techniką fMRI:

  • Zaburzenia neurologiczne: 87005 prac
  • Zaburzenia psychiatryczne: 47461 prace; w tym: depresja 14094 prac, zaburzenia lękowe: 6923 prace
  • Neurofeedback w zaburzeniach psychiatrycznych: 1111 prace
  • Neurofeedback w zaburzeniach neurologicznych: 3770 (biofeedback and neurological disease) prac (stan w grudniu 2023, źródło: pubmed.gov).

Wyniki tych badań ukazują mechanizmy przetwarzania informacji mózgowej w różnych funkcjach i zaburzeniach OUN. Procesy te zachodzą w mikrosieciach mózgowych, bazując na parametrach fal EEG. Czas trwania tych procesów to zaledwie od 200 do 1500 ms. Oznacza to, że podstawowe przetwarzanie informacji mózgowej dzieje się przede wszystkim na poziomie podświadomości.

Terapia Dostosowana do Ciebie

Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzamy badanie startowe, które ocenia rodzaje i lokalizację zaburzeń. To pozwala na indywidualne dostosowanie terapii. Nie stosujemy standardowych protokołów – u nas terapia jest dla Ciebie.

Nowa Era Neurofeedbacku: 19 Kanałowy EEG Biofeedback

Mamy absolutną nowość – 19 kanałowy EEG Biofeedback (Lublin), nowość w Polsce i na świecie. To najbardziej zaawansowana technologicznie wersja Neurofeedbacku. Dzięki zaawansowanym obliczeniom jest równoważna funkcjonalnemu rezonansowi magnetycznemu (fMRI) i tomografii komputerowej (CT), ale z dużo wyższą rozdzielczością czasową, w milisekundach, nie w sekundach.

19 kanałowy Neurofeedback może jednocześnie regulować funkcje sieci mózgowych i wielu parametrów fal EEG, co jest niemożliwe dla tradycyjnego 1-2 kanałowego EEG Biofeedbacku. To rewolucja, dająca większe możliwości i przyspieszająca naprawę sieci mózgowych.

Jesteśmy pionierami w regionie, a w Polsce jest nas niewielu, którzy oferują terapię 19 kanałowy Biofeedback (Lublin) oparte na regulacji mocy fal, koherencji, różnicy faz i resetu faz.

Najważniejsze jest Oparcie w Nauce Światowej, a Nie Regionalne Koncepcje

Na stronach reklamujących terapię EEG biofeedback można znaleźć oferty w których terapeuci powołują się na reprezentację określonej   „szkoły terapii” jako gwarancję efektywności terapii Neurofeedback (EEG Biofeedback). To jednak nie wystarcza. Wiarygodność i skuteczność tej terapii opiera się na wynikach badań naukowych o zasięgu globalnym,  takich jak fMRI, PET, SPECT, LORETA czy DTI.

Skuteczność Terapii: Nauka jako Fundament

Terapia oparta na Neurofeedbacku jest skuteczna dzięki wiarygodnej nauce, nie lokalnym pomysłom. To naukowe badania określają metodykę terapii, a nie tylko sugestie czy poglądy terapeutów.

Biofeedback: Nauka Ponad Spekulacje i Mitologię

Biofeedback nie ma nic wspólnego z „przeprogramowaniem mózgu” ani tworzeniem „odmiennych stanów świadomości”. Te spekulacje, pojawiające się na forach społecznościowych, nie są oparte na faktach. Manipulacyjne opinie i straszenie, że biofeedback jest zagrożeniem duchowym, nie mają naukowego oparcia.

Wyniki Naukowe i Historia

Na stronach dyskutujących nad efektami EEG Biofeedback można spotkać nieprawdziwe informacje, że np. wywołany stan Theta jest niebezpieczny i niesie „zagrożenie duchowe”. Stan theta, jest związany z sennością i płytkim snem nREM. Został zbadany przez Hansa Bergera, pioniera elektroencefalografii, już w latach 1920-22. Czynność Theta wzrasta również w stanie medytacji joginów i głębokiej relaksacji. Stan theta-alfa jest skuteczny w leczeniu depresji i uzależnień. Nie ma naukowych dowodów na związek fal theta z manią czy euforią. Badanie tych stanów, związanych z falami beta, jest trudne ze względu na zakłócenia wywołane stanem pacjenta.

Bezpieczeństwo Profesjonalnego Wykonania

Niebezpieczeństwo nie istnieje przy profesjonalnym wykonywaniu biofeedback. Niektóre grupy używające tej metody w sposób kontrowersyjny nie dyskredytują jej wartości terapeutycznych. Istnieje wiele naukowych badań i dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność biofeedbacku w profesjonalnym wykonaniu.

EEG Biofeedback: Naprawa Mechanizmów Zaburzeń

EEG Biofeedback naprawia źródło zaburzeń, które leży w rozregulowanych mechanizmach przetwarzania informacji w mózgowych sieciach. To odróżnia go od innych terapii, które skupiają się na objawach.

Podstawy Bezpieczeństwa i Skuteczności

Nasza terapia opiera się na uniwersalnej bazie danych Dr. R. Thatchera z Applied Neuroscience Inc, USA. To sprawia, że jest automatyczna, bezpieczna i bardziej precyzyjna niż tradycyjna (klasyczna) terapia EEG Biofeedback.

Rozszerzone Spektrum Poprawy

Poprzez regulację: mocy fal, koherencji, różnicy faz i resetu faz, nasza terapia rozwiązuje szerokie spektrum dysfunkcji, które nie reagują na klasyczną terapię EEG Biofeedback, opartą jedynie na amplitudach fal.

Zadzwoń i umów się na terapię

Dzwoń i umów się na 19-kanałową terapię EEG Biofeedback Lublin

Zadzwoń teraz:

+48 602 666 114

Na podstawie znacznej liczby prac badawczych (patrz wyżej) poznane zostały w znacznym stopniu mechanizmy przetwarzania informacji mózgowej w czasie wykonywania różnych funkcji oraz w różnych zaburzeniach funkcjonalnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jak wynika z przytłaczającej liczby powyższych badań, procesy psychofizjologiczne powodujące przetwarzanie różnorodnych funkcji mózgowych, a także dysfunkcji, zachodzą w mikro sieciach mózgowych i polegają na przetwarzaniu szeregu parametrów fal mózgowych w wyspecjalizowanych sieciach realizujących funkcje, czy mikro zadania. Odbywa się to w przedziałach czasowych w zakresie od 200 msek do 1500 msek (czas zgromadzenia odpowiednich zasobów neuronalnych i czas wykonania mikro zadania), a więc w bardzo krótkich okresach czasowych. Już z tego faktu, jak i znacznej liczby przetwarzanych parametrów fal w danej mikro czy makro sieci, wynika oczywisty wniosek że procesy neurofizjologiczne powodujące przetwarzanie powyższej informacji mózgowej, nie są i nie mogą być całkowicie zależne od świadomości badanego podmiotu i zachodzą one w znacznej mierze na poziomie podświadomości. Mimo faktu, że istnieje znana zależność funkcjonalna pomiędzy podświadomością a świadomością oraz jej aspektami funkcjonalnymi jak: wola, motywacja, pamięć, uwaga, koncentracja i inne, to jednak fundamentalna masa przetwarzanej informacji mózgowej w trakcie wykonania mikro zadań i tym samym podstawowe przetwarzanie informacji mózgowej zachodzi na poziomie podświadomości.

Świadczą o tym zresztą efekty najnowszej technologicznie formy neurofeeback, jaką jest terapia 19 kanałowa Z-score neurofeedback, LORETA Z- score neurofeedback, czy DTI neurofeedback, którą stosujemy w naszej pracowni.  Te najbardziej zaawansowane technologicznie formy terapii polegają na równoczesnej regulacji znacznej liczby parametrów fal EEG (od kilkudziesięciu do kilkuset) w całej mikro, czy makro sieci neuronalnej realizującej wybraną funkcję czy dysfunkcję. Już sam ten fakt wykazuje, że nie jest możliwa świadoma regulacja niczego w takim paradygmacie technologicznym, a jednak mózg doskonale radzi sobie z takim zadaniem.

Biofeedback nie jest metodą „przeprogramowania mózgu” czy też wprowadzania go w „odmienne stany świadomości” w celu n.p. osiągania stanów transowych, nie ma też nic wspólnego w wyznawanym światopoglądem ani religią, czym niektórzy niezbyt obeznani z tematem „blogerzy” czy uważający się za przedstawicieli religijnych, próbują straszyć na forach społecznościowych czy forach światopoglądowych. Wypowiadają niepoparte wiedzą  i tendencyjne opinie o tym, że biofeedback jest jakimś zagrożeniem duchowym a stan theta jest stanem transowym, co jest oczywistą nieprawdą i manipulacją. Już od czasów Hansa Bergera (1920-22r), znanego jako odkrywcę elektroencefalografii, wiadomo że stan theta jest związany ze stanem senności występującym w fazie senności i płytkiego snu nREM. Wzrost fal theta stwierdzono również w stanach medytacji u hinduskich Joginów oraz w stanach głębokiej relaksacji i ma on bardzo korzystne działanie terapeutyczne, natomiast stan theta-alfa jest wykorzystywany z dużą efektywnością w leczeniu stanów depresyjnych i uzależnień. Nigdzie w światowym piśmiennictwie nie spotkałem aby ktoś stwierdził związek fal theta ze stanem maniakalnym czy euforycznym, w których powinna dominować czynność beta. Te stany jest bardzo trudno, lub nawet niemożliwe rzetelnie zbadać wykonując zapis EEG, ze względu na nasilone zakłócenia fal wywołane stanem pacjenta. To, że jacyś sekciarze, czy amatorzy przeżyć psychodelicznych próbowali do tego stosować tę metodę, w co wątpię aby im się to udało, nie oznacza że jest ona niebezpieczna w profesjonalnym wykonaniu.

EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest metodą naukową znaną i stosowaną od początku lat 70-tych poprzedniego stulecia, opartą o wyniki dziesiątków tysięcy badań naukowych oraz dynamicznie rozwijającą się współcześnie. Stosowanie tej formy terapii w profesjonalnych pracowniach, nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa ani nie może skutkować żadnymi poważnymi efektami ubocznymi, o czym świadczą również wyniki badań poświęconych tym zagadnieniom.

Terapia polega na regulacji takich parametrów, czyli właściwości, fal mózgowych jak: amplituda, koherencja, faza  i reset fazy fal. System komputerowy analizuje wybrane parametry fal w wybranych lokalizacjach i przetwarza je w postaci animacji czy „wideogier”.  Animacja czy gra jest modulowana (sterowana) przez regulowane parametry fal mózgowych, co jest odbierane jako informacja zwrotna (drogami: wzrokowymi i słuchowymi), powodująca uczenie się prawidłowego poziomu przetwarzania informacji, co poprawia funkcjonowanie mózgu. Tak więc terapia EEG Biofeedback (Neurofeedback) nie wprowadza niczego obcego do mózgu, ani nie jest metodą manipulacji mózgu! Za pomocą mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego umożliwia jedynie proces samouczenia się i przywracania stanu homeostatycznej równowagi przetwarzania informacji mózgowej.

Z tego powodu EEG Biofeedback jest metodą z wyboru regulującą źródło
zaburzeń, którym są rozregulowane mechanizmy przetwarzania informacji w
sieciach mózgowych, w odróżnieniu od innych metod terapeutycznych, które
naprawiają/regulują objawy zaburzeń

Stosujemy najnowsze metody terapeutyczne i diagnostyczne w postaci 19 kanałowej terapii Neurofeedback, pozwalające na regulację amplitud fal a także koherencji, fazy (różnicy faz) i resetu faz.  Terapię Biofeedback opartą na regulacji koherencji (poprawa połączeń mózgowych) oraz różnicy faz  i resetu faz (poprawa szybkości przetwarzania informacji mózgowej) wykonujemy jako pionierzy w regionie i nieliczni w Polsce. Terapia powyższych funkcji jest pod kontrolą bazy norm (uniwersalna baza danych Dr R. Thatcher, ANI, USA) , co powoduje że jest ona automatyczna, bezpieczna, bardziej dokładna i efektywniejsza niż terapia klasyczna, 1-2 kanałowy EEG biofeedback. 

Terapia tych parametrów poprawia szereg dysfunkcji (zaburzeń) których nie udaje się naprawiać stosując klasyczną terapię biofeedback opartą jedynie na regulacji amplitud fal.

Wykonujemy również badania diagnostyczne z zalecanymi protokółami terapii dla potrzeb zainteresowanych pracowni biofeedback.

Odwiedź naszą stronę na facebook

Masz pytanie dzwoń

+48 602 666 114