O Nas

Dr Kazimierz Smyk

jest specjalistą EEG z 44 letnim stażem zawodowym z zakresu diagnostyki klinicznej EEG. Posiada certyfikat EEG nr 50 Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK). Odbył w latach 1984-85 8 miesięczny staż naukowy w Centre Hospitalier et Universitaire Gui De Chauliac na Uniwersytecie w Montpellier, w zakresie diagnostyki i oceny klinicznej badań EEG we śnie. Posiada certyfikat Freie Universitat Berlin, Universitatsklinikum Rudolf Virchow, uprawniający do wykonywania i diagnostyki badań QEEG metodami analiz spektralnych i koherencji (27 letnie doświadczenie w analizie QEEG). Posiada również certyfikaty krajowe jak i zagraniczne odbytych szkoleń z zakresu terapii biofeedback oraz neurofeedback prowadzone przez wybitnych przedstawicieli tych dziedzin z USA i Kanady, akredytowane przez Biofeedback Certificate Institute of America (BCIA), w tym również certyfikat z zakresu terapii 19 kanałowej EEG Z-score Neurofeedback uzyskany od Dr R. Thatchera, twórcy i światowego lidera 19 kanałowej terapii Z-score Neurofeedback (od 17 lat prowadzi i nadzoruje terapię EEG Biofeedback, od 12 lat terapię 19 channel  Z-score Neurofeedback – system Neuroguide). 
 
Pierwsze próby zastosowania praktycznego EEG Biofeedback rozpoczął w latach 1982-83, we współpracy z ówczesnym Centralnym Ośrodkiem Techniki Medycznej w Białymstoku, na prototypowej aparaturze analogowej wykonanej przez COTM w Białymstoku.

Publikacje

Podręcznik „Terapia Neurofeedback” był pierwszą pozycją wydaną drukiem z zakresu terapii Neurofeedback (EEG Biofeedback) w Polsce. Jest to zwięzłe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalające na zastosowanie terapii Neurofeedback przez zaawansowanych terapeutów. Praktyczne zalecenia w postaci protokółów zostały opracowane na podstawie wyników czołowych przedstawicieli neurofeedback z USA i sprawdzone przez nas (nakład został wyczerpany i nie będzie wznawiany).