Cennik

Badanie EEG – 150 zł
Terapia EEG Biofeedback – 80 zł za 1 godzinę
Diagnostyka QEEG z zestawieniem parametrów zaburzonych i oceną kliniczną zmian – 350 zł 
Diagnostyka punktowa i protokóły do terapii klasycznej  – 250zł

Na podstawie badań EEG, QEEG i analizy punktowej amplitud fal opracowujemy protokóły terapii na zlecenie pracowni EEG biofeedback w Polsce.