Zespół Tourette'a
choroba nerwowych tików

Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj między 2. a 15. rokiem życia. Początkowo związane są z prostymi tikami motorycznymi (mruganie, zezowanie, cmokanie ustami, mlaskanie, grymasy, rzucanie głową, marszczenie nosa, wzdryganie się, odgarnianie włosów). Następnie, ok. 10 roku życia zaczynają pojawiać się tiki głowowe – wokalne, dzielące się na proste, np.: mruczenie, szczekanie, krzyczenie, syczenie, pokasływanie, gwizdanie, pociąganie nosem) i złożone – obejmujące wypowiadanie słów lub  powtarzanie fragmentów całych zdań – pojawienie się koprolalii; patologicznej, mimowolnej potrzeby wypowiadania nieprzyzwoitych słów, przekleństw lub obelg kierowanych do obcych. Kolejnymi objawami są występujące napadowe zaburzenia koncentracji, tiki czuciowe (uczucie mrowienia skóry, łaskotania, napięcia, gorąca, zespoły bólowe), nadpobudliwość (cechująca się nadmierną ruchliwością, wzmożoną wrażliwością emocjonalną) oraz utrudniona kontrola nad odruchami. Ponadto u chorego z czasem uaktywniają się tiki ruchowe. Osoby dotknięte zespołem Tourette’a, u których pojawiają się tiki ruchowe np.: podskakują, „rzucają się”, kiwają nogą, machają ręką, dotykają nosa, kręcą się w kółko oraz wykonują serie nieskoordynowanych gestów.
Metoda leczenia EEG Biofeedback daje wprost możliwość regulacji funkcji mózgu (…). Biofeedback zmienia bioelektryczną sieć nerwową i ma działanie niespecyficzne.” (M. Pakszys, “Metoda EEG Biofeedback w leczeniu zespołu Gilles de La Tourette’a”.