CO TO JEST TERAPIA EEG BIOFEEDBACK?

Trening EEG Biofeedback polega na uczeniu się samodzielnej regulacji fal mózgowych. Zwiększa się wytwarzanie fal potrzebnych i jednocześnie tłumi fale niepotrzebne, których jest za dużo. Przywrócenie równowagi fal mózgowych powoduje odzyskanie równowagi fizycznej i psychicznej organizmu. Natomiast terapia oparta na regulacji koherencji i fazy fal (czytaj w zakładce „O terapii”), umożliwia regulację zaburzonych połączeń sieciowych oraz poprawia jakość przetwarzanej informacji w mózgu. Trening działa na zasadzie uczenia się i nabywania nowych umiejętności, a także powoduje zmiany w strukturze i organizacji sieci mózgowych (efekt długotrwały terapii).  Jak wykazały badania naukowe jego efekty są długotrwałe i nie wywołują skutków ubocznych. Najnowsze badania wykazały, że efekty terapeutyczne utrzymują się przez okres co najmniej 10 lat. Pionier EEG Biofeedback, Joe Kamiya, wykazał korzystne efekty terapii alfa-biofeedback w okresie 30 lat.

Uwaga: Aktualnie posiadamy 19 kanałowy EEG Biofeedback (nowość w Polsce i na świecie). Jest to najbardziej zaawansowana technologicznie wersja EEG Biofeedback (Neurofeedback), która dzięki zastosowaniu funkcji matematycznych wyższego rzędu jest odpowiednikiem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i tomografii komputerowej (CT). W odróżnieniu od fMRI ma ona znacznie większą rozdzielczość czasową, wyrażającą się w milisekundach, w porównaniu z sekundową rozdzielczością fMRI. 19 kanałowy Neurofeedback dzięki powyższym rozwiązaniom posiada możliwość regulacji funkcji całych sieci mózgowych i znacznej liczby rozregulowanych parametrów fal EEG w tym samym czasie, co jest niemożliwe w klasycznym 1-2 kanałowym EEG Biofeedback-u. Dlatego 19 k. Neurofeedback ma większe możliwości i wymaga krótszego czasu na naprawę funkcji sieci mózgowych.

Zapraszamy na terapię 19 kanałową Neurofeedback.