CO TO JEST TERAPIA EEG BIOFEEDBACK?

Trening EEG Biofeedback polega na uczeniu się samodzielnej regulacji fal mózgowych. Zwiększa się wytwarzanie fal potrzebnych i jednocześnie tłumi fale niepotrzebne, których jest za dużo. Przywrócenie równowagi fal mózgowych powoduje odzyskanie równowagi fizycznej i psychicznej organizmu. Natomiast terapia oparta na regulacji koherencji i fazy fal (czytaj w zakładce „O terapii”), umożliwia regulację zaburzonych połączeń sieciowych oraz poprawia jakość przetwarzanej informacji w mózgu. Trening działa na zasadzie uczenia się i nabywania nowych umiejętności, a także powoduje zmiany w strukturze i organizacji sieci mózgowych (efekt długotrwały terapii).  Jak wykazały badania naukowe jego efekty są długotrwałe i nie wywołują skutków ubocznych. Najnowsze badania wykazały, że efekty terapeutyczne utrzymują się przez okres co najmniej 10 lat. Pionier EEG Biofeedback, Joe Kamiya, wykazał korzystne efekty terapii alfa-biofeedback w okresie 30 lat.