QEEG

Co to jest QEEG? – Mapa mózgu
 
To dalszy, dokładniejszy sposób analizowania zapisu EEG, możliwy dzięki obliczeniowemu programowi komputerowemu dokonującemu analizy ilościowej.
 
Posiadamy  możliwości techniczne do wykonania analizy ilościowej 19 kanałowego zapisu EEG (19 kanałowego, pełnego QEEG)
 
Analiza taka umożliwia najdokładniejszą ocenę zaburzeń fal mózgowych w poszczególnych obszarach mózgu i w zakresie różnych fal. Daje to możliwość, dokładniejszej niż w ocenie wzrokowej lokalizacji zmian, przydatnej w diagnostyce neurologicznej, psychiatrycznej i psychologicznej oraz bardzo pomocnej do prowadzenia terapii EEG Biofeedback.
 
Nowoczesna i dobra analiza QEEG jest wymagająca. Powinna dawać powtarzalne wyniki, co wymaga posiadania wysokiej jakości programu analizującego, a od wykonującego – uzyskania czystego zapisu wolnego od zakłóceń, a więc wysokich kwalifikacji w zakresie diagnostyki EEG.  Dobra analiza oblicza stabilność zapisu w postaci współczynników wiarygodności: test-retest i split-half. Dobry zapis powinien uzyskać takie współczynniki powyżej 95% stabilności. Aby to uzyskać trzeba dostatecznie długiego odcinka rejestracji. 
 
Współczesne systemy QEEG mają możliwość nie tylko oceny wartości mocy fal, lub ich asymetrii, lecz również dają wgląd w stan czynnościowych połączeń pomiędzy wszystkimi okolicami mózgu oraz strukturami  podkorowymi, zawierającymi komórki piramidowe. Takie możliwości daje
 
Analiza koherencji i fazy fal 
 
oraz  analiza LORETA (tomografia elektromagnetyczna oparta na analizie fal EEG). Są to potężne i bardzo przydatne narzędzia nie tylko badawcze lecz i terapeutyczne. Okazuje się, w świetle najnowszych badań, iż szereg zaburzeń funkcjonalnych nie koniecznie wiąże się z uszkodzeniem mózgu. Ich podłożem mogą być zaburzone mechanizmy neuroregulacji (które można diagnozować za pomocą wyżej wymienionych narzędzi). Nie tylko diagnozować, lecz również poprzez ich wykorzystanie w treningu neurofeedback, skutecznie je naprawiać. Jak wykazali ostatnio Buckholtz i Meyer-Lindenberg (2012) w pracy przeglądowej z najnowszych badań neurofizjologicznych, zaburzenia funkcjonowania systemów sieciowych mózgu stwierdzono w szeregu chorób psychiatrycznych takich jak: schizofrenia, choroba dwubiegunowa, duża depresja (MDD), a także w ADHD i w uzależnieniach. Wspólne zaburzenia komunikacji w powyższych chorobach obejmują takie struktury jak: grzbietowo-boczne płaty przedczołowe, zakręt obręczy i obszary ciemieniowe, związane z uwagą, pamięcią roboczą  i kontrolą poznawczą. Co więcej, autorzy ci podkreślają związek pomiędzy niestabilnością  struktur sieciowych a syntezą białek tworzących kanały receptorowe i drzewo dendrytyczne neuronów. Wskazują oni na niestabilność genomów odpowiedzialnych za procesy syntezy wspomnianych białek u osób podatnych na zaburzenia psychiatryczne.
 
Dobra analiza QEEG porównuje uzyskane wyniki z wartościami norm, wypracowanymi na podstawie pracochłonnych i kosztownych badań, na znacznej populacji ludzi. Istnieje na świecie zaledwie kilka takich baz danych, których dane są porównywalne i niezależne od rasy. Jedną z nich jest normatywna baza danych Dr R. Thatchera (Applied Neuroscience Inc, USA) którą stosujemy w naszych analizach QEEG oraz w 19 k. terapii EEG Biofeedback (patrz: O terapii)
 
Aby wykonać poprawną i wiarygodną analizę QEEG, potrzebne jest wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki EEG oraz oceny QEEG.