O Nas

Dr Kazimierz Smyk

Jest neurofizjologiem i diagnostą EEG z 44 letnim stażem zawodowym z zakresu diagnostyki klinicznej EEG. Posiada certyfikat EEG nr 50 Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK). Odbył w latach 1984-85 8 miesięczny staż naukowy w Centre Hospitalier et Universitaire Gui De Chauliac na Uniwersytecie w Montpellier, w zakresie diagnostyki i oceny klinicznej badań EEG we śnie. Posiada certyfikat Freie Universitat Berlin, Universitatsklinikum Rudolf Virchow, uprawniający do wykonywania i diagnostyki badań QEEG metodami analiz spektralnych i koherencji (27 letnie doświadczenie w analizie QEEG). Posiada również certyfikaty krajowe jak i zagraniczne odbytych szkoleń z zakresu terapii biofeedback oraz neurofeedback prowadzone przez wybitnych przedstawicieli tych dziedzin z USA i Kanady, akredytowane przez Biofeedback Certificate Institute of America (BCIA), w tym również certyfikat z zakresu terapii 19 kanałowej EEG Z-score Neurofeedback uzyskany od Dr R. Thatchera, twórcy i światowego lidera 19 kanałowej terapii Z-score Neurofeedback (od 19 lat prowadzi szkolenia i nadzoruje terapię EEG Biofeedback, od 12 diagnostykę QEEG oraz od 4 lat terapię 19 channel  Z-score Neurofeedback – system Neuroguide). 
 
Pierwsze próby zastosowania praktycznego EEG Biofeedback rozpoczął w latach 1982-83, we współpracy z ówczesnym Centralnym Ośrodkiem Techniki Medycznej w Białymstoku, na prototypowej aparaturze analogowej wykonanej przez COTM w Białymstoku.
Krystyna Smyk
Terapeutka i diagnosta EEG Biofeedback z 19 letnim doświadczeniem, posiadająca bardzo bogate doświadczenie w zakresie terapii, diagnostyki, tworzenia efektywnych protokołów terapii oraz szeregu szkoleń przeprowadzonych na przestrzeni ok 10 lat dla adeptów terapii EEG Biofeedback na terenie Polski. 

Publikacje

Podręcznik „Terapia Neurofeedback” był pierwszą pozycją wydaną drukiem z zakresu terapii Neurofeedback (EEG Biofeedback) w Polsce. Jest to zwięzłe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalające na zastosowanie terapii Neurofeedback przez zaawansowanych terapeutów. Praktyczne zalecenia w postaci protokółów zostały opracowane na podstawie wyników czołowych przedstawicieli neurofeedback z USA i sprawdzone przez nas (nakład został wyczerpany i nie będzie wznawiany).