EHF biofeedback

Skrót EHF z angielskiego, Extreemly High Frequency, oznacza włączenie do terapii częstotliwości fal milimetrowych z zakresu Gigaherców. Nowością i genialnością tej metody jest modulacja amplitudy fal alfa lub theta częstotliwościami EHF. Spowodowało to szereg rewelacyjnych korzyści. Po pierwsze, zastosowanie transmiterów fal w postaci fotoelementów podczerwieni lub laserowych, pozwoliło na bezpośrednie oddziaływanie fal na stan pola energetycznego organizamu. Wcześniej było to nieosiągalne aby można mierzyć stan pola energetycznego za pomocą aparatury fizycznej. Istnienie pola energetycznego żywych organizmów było znane od tysięcy lat, zwłaszcza w medycynie wschodniej. W medycynie chińskiej występuje ono pod pojęciami enegii Yin i Yang, w hinduskiej – w postaci Prany z jej stanami Dosha: Vata, Pitta i Kapha. W wierzeniach polinezyjskich występuje ono pod pojęciem Mana.
Pierwszym, któremu udało się sfotografować biopole w postaci aury był fizykoterapeuta rosyjski Kirlian. Pierwszym naukowcem, który opisał podstawy teoretyczne biopola był lubelski uczony, profesor KUL, Włodzimierz Sedlak. Podstawę do stworzenia EHF biofeedbacku stanowią prace rosyjskich badaczy: V.N. Kravkova i prof. V. Togatowej, którzy wykazali iż istnieje oddziaływanie pola ludzkiego na stan aparatury pomiarowej i możliwe jest przesyłanie informacji od pola żywego organizmu do aparatury fizycznej. Badaczom rosyjskim zawdzięczamy olbrzymi wkład intelektualny i praktyczny nad zastosowaniem fal EHF na biopole ludzkie i zwierzęce. Badania te rozpoczęte jeszcze w latach 50 – tych i kontynuowane do dzisiaj, stanowią milowy krok w postępie nad wykorzystaniem terapii opartej na regulacji stanu energetycznego biopola. Dla przykładu przytoczę tylko niektóre z szerokiego zakresu badań:
 
 • nad zmianami nowotworowymi (Razunov 1999)
 • zaburzeniami układu ruchowego (Miriutowa i wsp. 2006)
 • angina pectoris (Simonenko i wsp. 2003)
 • hiperplazja prostaty (Loran i wsp. 1996)
 • niewydolność krążenia podstawnego (Poliakova i wsp. 2004)
 • atopowe zapalenie skóry (PerminoVa i Gridneva 2005)
 • zaburzeniach oddechowych i alergicznych (Povazhnaia i Mambetalieva 2010) i wiele innych.
Genialność opisanej metody polega na zastosowaniu skaningu, przypominającego skaning stosowany w rezonansie magnetycznym. Aparat wysyła do mózgu, poprzez sondę umieszczoną w zestawie usznym, serie impulsów EHF o narastającej częstotliwości na fali nośnej alfa lub theta.
 
Seria taka powoduje odpowiedź pola energetycznego mózgu w postaci dwu fal: anabolicznej i katabolicznej, co widać na ekranie komputera. Pole energetyczne mózgu zawiera całościową informację o stanie energetycznym wszystkich narządów ciała, a nawet tkanek i komórek z których są one zbudowane. Na podstawie żmudnych i wieloletnich badań opracowano normy energetyczne prawidłowych stanów narządów i komórek, które zawarte są w bibliotekach programu. Tak więc dokonując skaningu poszczególnych narządów, w bardzo krótkim czasie (z szybkością światła) uzyskujemy informację o stanie energetycznym tych narządów w odniesieniu do normy. Stan energetyczny organizmu, czy wybranego narządu, zgodnie z II zasadą termodynamiki podlega prawu entropii. Homeostaza, czyli stan prawidłowy oznacza równowagę pomiędzy procesami syntezy i rozpadu. Równowaga oznacza dodatni stan entropii. Jeśli układ zostanie poddany wpływowi czynnika destrukcyjnego, np. stresu, wówczas początkowo traci on swoją stabilność, następnie zaczynają przeważać procesy utraty energii, co wywołuje stan entropii ujemnej. Zgodnie z teorią stresu Selyego organizm zaczyna przechodzić kolejne etapy walki ze stresem, aż do załamania się równowagi homeostatycznej (FAZA WYCZERPANIA),
 
kiedy zaczynają pojawiać się różnego rodzaju zaburzenia i choroby, aż do wystąpienia zmian nowotworowych.
Wracając do przerwanego wątku skanowania energetycznego organizmu. Na podstawie wyników badania mamy niemal natychmiastową informację o stanie i kierunku
 
zmian energetycznych poszczególnych narządów, tkanek i komórek organizmu. Włączając z kolei moduł terapii, oddziałujemy na organizm i jego narządy stosując te same zakresy fal jakie użyliśmy w skaningu, lecz w odwrotnej fazie. Zgodnie z prawem fizyki nałożenie 2 fal o tej samej częstotliwości i amplitudzie, lecz w odwrotnej fazie, powoduje zniesienie tych fal do wartości zerowej. Stosując powtarzanie tych zabiegów, analogicznie jak w klasycznej terapii biofeedback, uzyskujemy długotrwałą naprawę stanu czynnościowego organizmu, czyli powrót normalnych funkcji.
 
Istotną zaletą omawianej terapii są następujące cechy:
 1. znacznie większa szybkość oddziaływania i skuteczność w porównaniu z dotychczasowymi metodami terapii;
 2. znaczny, bardzo szeroki, zakres oddziaływania na różne rodzaje zaburzeń i patologii;
 3. znacznie większa czułość w porównaniu z innymi metodami. Wiąże się to z faktem, iż badając stan energetyczny pola ludzkiego uzyskujemy informację, która znacznie wyprzedza wystąpienie dysfunkcji, czy chorób. Dzieje się tak dlatego, że zmiany następują najpierw w stanie energetycznym organizmu a dopiero zmiany fizjologiczne są efektem tych zaburzeń energetycznych. Dlatego informacja o zaburzeniach energetycznych wyprzedza zmiany fizjologiczne o kilka miesięcy czy nawet lata.
 4. Należy w tym miejscu stanowczo podkreślić, że natężenie pola elektromagnetycznego stosowanych fal jest znacznie słabsze niż telefonu komórkowego, w związku z czym nie stanowi ono żadnego zagrożenia dla zdrowia badanego.
Dlatego terapia EHF biofeedback jest warta polecenia wszystkim którzy odczuwają problemy stresowe i nie tylko. Jest warta uwagi tych którzy mają problemy z funkcjonowaniem w tak zwanym nowoczesnym agresywnym i pełnym napięć oraz zagrożeń świecie.
 
Informacje odnośnie omawianej terapii pod nr. kom.: 602 666 114