Cennik

Badanie EEG – 150 zł
Terapia EEG Biofeedback (klasyczny 1 kanałowy) – 80 zł za 1 godzinę

Terapia 19 k. EEG Biofeedback -120 zł za 1 godzinę (2x silniejszy)
Diagnostyka QEEG z zestawieniem parametrów zaburzonych 
i opisem  zmian – 350 zł 

Badanie startowe do terapii 1 kan. EEG Biofeedback – 200 zł

Badanie startowe do terapii 19 kan. EEG Biofeedback – 200 zł
Diagnostyka punktowa i protokoły do terapii klasycznej  – 300zł (na potrzeby zewnętrznych gabinetów biofeedback)

Na podstawie badań EEG, QEEG i analizy punktowej amplitud fal opracowujemy protokoły terapii na zlecenie pracowni EEG biofeedback w Polsce.