Cennik

Badanie EEG – 170 zł

Badanie EEG po deprywacji snu nocnego – 250 zł

Terapia 19 kanałowy EEG Biofeedback -120 zł za 1 godzinę (2x silniejszy niż biofeedback klasyczny 1-2 kanałowy)
Diagnostyka QEEG z zestawieniem parametrów zaburzonych 
i opisem  zmian – 350 zł 

Badanie startowe do terapii 19 kan. EEG Biofeedback – 200 zł

Diagnostyka punktowa i protokoły do terapii klasycznej  – 300zł (na potrzeby zewnętrznych gabinetów biofeedback)

Na podstawie badań EEG, QEEG i analizy punktowej amplitud fal opracowujemy protokoły terapii na zlecenie pracowni EEG biofeedback w Polsce.